จ่าหน้าพัสดุอย่างไร ให้ของถึงชัวร์ ?


           สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดส่งพัสดุนั้น คือ การจ่าหน้าพัสดุให้ ถูกต้อง ชัดเจน เราควรสังเกตและตรวจสอบให้ดี ไม่ว่าจะเป็น รายละเอียดผู้รับและผู้ส่ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เราควรเขียนที่อยู่ให้ชัดเจนทั้งผู้รับและผู้ส่ง เพราะถึงแม้ว่าข้อมูลของผู้รับจะครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว แต่อาจมีกรณีที่เกิดการนำส่งพัสดุไปปลายทางไม่ได้ต้องนำพัสดุตีกลับต้นทาง ที่อยู่ผู้ส่งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการส่งพัสดุคืนแก้ผู้ส่งต้นทาง

              นอกจาก ชื่อ นามสกุลแล้ว รายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราควรเขียนที่อยู่ให้ครบถ้วน ชัดเจน เท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเลขที่ หมู่ หมู่บ้าน ซอย ถนน  ตำบล อำเภอ จังหวัด และ เลขไปรษณีย์ เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการหาพื้นที่ในการจัดส่งพัสดุไปยังปลายทางของพนักงานจัดส่ง ถ้าเราใส่รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ก็จะช่วยให้พัสดุของเราถึงที่หมายปลายทางได้ตามกำหนดเวลาอย่างแน่นอน

Share this post

Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start