สินค้าที่ไม่รับส่ง


1. เอกสารระบุตัวตน จดหมายหรือเอกสารต่าง ๆ ที่มีข้อมูล ซึ่งเป็นความลับ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร

2. เอกสารสำคัญทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต บัตรเงินสด
ตั๋วจำนำ

 

3. สิ่งเสพติดทุกชนิด บุหรี่ไฟฟ้า และสินค้าประเภทแอลกอฮอล์

4. อาวุธ สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น ปืน ของมีคม สื่อลามก

 

5. สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น ระเบิด วัตถุไวไฟ

6. สารเคมีต่าง ๆ ยาพิษ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด วัตถุอัตราย

 

7. สิ่งของมีค่าทุกชนิด เช่น อัญมณี หินสี โลหะมีค่า ธนบัตร

8. สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์

 

9. สิ่งของแตกหักง่าย เช่น แก้ว เซรามิค

10. อาหารสดหรืออาหารดิบ

Share this post

Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start