ตารางอัตราค่าบริการ


ขนาด
ก+ย+ส
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ปริมาตร
(ตร.ซม.)
กxยxส
ค่าขนส่ง (บาท) ค่ากล่อง
(บาท)
ทุกจังหวัด
ซองเอกสาร 1 - 40 5
ซองพัสดุ 5 7,500 65 5
กล่อง S
(20+30+11)
5 7,500 65 10
กล่อง S+
7.5 15,000 85 -
กล่อง A
(30+40+20)
10 30,000 105 20
กล่อง B
(36+46+26)
20 50,000 140 30
กล่อง C
(43+53+33)
25 85,000 240 40
กล่อง D
(48+58+38)
35 120,000 290 50
กล่อง E
(52+64+48)
45 160,000 340 60
Oversize 1 5,000 +10 -

หมายเหตุ


  • ปลายทาง กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) ดำเนินการจัดส่งในวันถัดไป
  • ปลายทาง ต่างจังหวัด ระยะเวลาในการจัดส่ง 2-3 วันโดยประมาณ (ไม่นับวันอาทิตย์และวันหยุด)
  • ถ้าปลายทางส่งพัสดุไปยังเกาะต่าง ๆ จะคิดค่าข้ามเกาะเพิ่ม กล่องละ 100 บาท
  • พื้นที่ห่างไกล เช่น เกาะ ภูเขา ปลายเขตจังหวัด อาจมีระยะเวลาจัดส่งเพิ่มเติม 1-2วัน
  • ขนาดสินค้าด้านใดด้านนึง ไม่ควรยาวเกิน 120 เซนติเมตร
  • ปลายทางต่างจังหวัด ถ้าสินค้า น้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม หรือ 250,000 ลบ.ซม. (0.25 คิว) ลูกค้าต้องไปรับเองที่จุดรับตามสาขา จังหวัดนั้น ๆ
  • บริการเข้ารับสินค้าถึงบ้าน ค่าบริการ 50บาท/ครั้ง 5กล่องขึ้นไปรับฟรี! โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 12.00 น. จะไปรับสินค้าภายในวันนั้น
  • กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย คุ้มครองสูงสุด 2,000 บาท
Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start